Uppdrag som berör


En god gärning som har förbättrat mitt självförtroende. Jag minns en särskild händelse där jag var en av dem som bistod med hjälp i en fråga som handlade om att hjälpa utsatta barn. Idag är många år senare men det är på årsdagen. Då brukar jag fira, i hemlighet.

Av sekretesskäl kan jag inte uppge exakta uppgifter. Men situationen var sådan att barnet bodde i ett land som det är krig i. Barnet var fyra år vid tidpunkten. De var tre syskon som var ute och lekte.


Eftersom det var vit flagg, dvs vapenvila skulle det inte vara någon fara. Barnen lekte på trappan framför huset. Det kör förbi en stridsvagn som beskjuter hela området. När det tycks ha gått en evighet blir det tyst. När en av männen som klarat sig tittar mot trappan där barnen lekte så finns inga kvar. Han går närmare och ser då att alla tre ligger ner. När han kommer fram så ser han att en av dem lever men blöder kraftigt. Han bär barnet hela vägen till sjukhuset för att kunna få hjälp. På sjukhuset finns läkare utan gränser som tar emot och hjälper till.

Evakuering
Inom fyra dygn tillkommer ett tillstånd att evakuera 14 av de skadade barnen från området. Jag är med och organiserar en del av det. Spänningen är som alltid olidlig. Man vet aldrig vad som kan hända.
Den första helikoptern som kommer går in över ytterkanten av området. Sju barn lastas ombord och försvinner i skydd av mörkret.


Jag vet ännu inte hur det gått för det barnet jag ska hjälpa. Jag vet inte ens vilka som finns med ombord. Jag talar med en på telefon. Under samtalet hör jag helikoptern komma tillbaka för att hämta de andra sju. Helikoptern kommer närmare, närmare och sedan smäller det bara. Fyra sekunder senare smäller det igen och all kommunikation bryts.
Efter en timme får jag veta att det som smällde var att hela sjukhuset bombades. På vinst och förlust tar jag mig till mötesplatsen för att se om barnet jag skulle hjälpa fanns med.


Sliten men nöjd


Mötesplatsen
När jag kommer till mötesplatsen visar det sig att barnen var med i första vändan. Skadorna är hanterbara. Jag får några minuter så vi kan säkerställa att det går att få kontakt med barnen. Jag får en lång blick och en hand från det barn jag hjälper.


Bombningen blir förstås en stor rubrik i media över hela världen. Ingen säger något om den första vändan där sju barn kom med. Det blir en stor politisk fråga där ingen säger något.


För mig är det en seger att sju barn klarade sig. Vi valde att vara tysta för barnens skull. De fick aldrig några rubriker, de fick vår hjälp. Idag lever dessa barn med sina familjer.


Årsdag
Det är årsdagen idag. Barnen är slla idag unga vuxna. Jag brukar fira varje år, i hemlighet. Tänk att få vara en pusselbit och få förändra en annan människas värld.

Det är det här jag menar när jag säger att man kan kanske inte förändra världen, men kan man förändra några människors värld så är det en bit på vägen.


Detta är ett av skälen till att jag nu är patientvägledare. Jag kan av hälsoskäl inte längre delta i något markarbete.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar