Tryckkammaren

Då var det dags för en ny runda i tryckkammaren. Sedan 2007 då jag blev opererad i nacken, har jag under flera perioder behandlats i tryckkammare. Då får den bindväv som finns och fungerar möjligheten att läka ihop snabbare än vad den bryts ner. Här sammanfattar jag tidigare erfarenheter som patient.


De olika perioderna har visat sig ha samma mönster.

En serie av behandlingen är för mig vanligen 30 behandlingar. Effekten av behandlingen sitter i under 18-24 månader. När effekten avtar så blir jag mer och mer bunden till att växla mellan att sitta upp och ligga ner under dagarna. En ransonering av vad jag lägger energin på är nödvändig för att klara av en vardag.

Vanligen så brukar jag läsa och skriva varje dag. Förmågan att göra detta minskas radikalt efter ca 20 månader, räknat efter sista behandlingen. ’

Jag för dagbok och har funnit ett mönster

Fas 1 behandling 1-10 Smärta 8-10, Ansträngning 8-10
Jag är oerhört trött och sliten, det är svårt att hålla sig vaken en hel dag. Dagarna går åt till att äta, sova och vara i kammaren.

Fas 2 behandling 11-20 Smärta 6-9, Ansträngning 7-9
Tröttheten börjar avta och jag kan vara uppe en hel dag. Delta i enklare aktiviteter.

Fas 3 behandling 21-30 Smärta 5-6, Ansträngning 6-8
Tröttheten minskar successivt och jag kan både vara uppe en hel dag och kan delta aktivt i aktiviteter.

Fas 4 behandling 31-40 Smärta 2-3, Ansträngning 4-6
Smärta och trötthet har minskat avsevärt. Effekten sitter i under 18-24 månader.


Tryckkammaren på Karolinska

Efter behandling

Jag har gott om den energi jag behöver för att ro ihop vardagen. Kan vara delaktig som kontaktperson.

Det som är slående är att när jag börjar behandlingen så märker jag hur påverkad jag egentligen blir av att bindväven är trasig. Jag är en person som har en hög smärttröskel och gör alltid mitt yttersta för att fungera i vardagen.

Det gör att jag alltid gör mitt yttersta och med det ligger jag ständigt på den yttersta gränsen att påverka den bindväv som finns.

Det enda som lett till en väsentlig förändring i rätt ritning är behandling i tryckkammaren.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar