Tio år efter fel behandling

Några blir inspirerade, några blir provocerade. Hemligheten bakom min framgång att hantera motgångar ligger i att jag tagit hjälp av ett idrottsteam för att hitta strategier för att lyckas.


Detta är en strategi som givit resultat. Många mår psykiskt sämre av bemötande och hanteringen av allt som händer runt omkring när man drabbas av sjukdom eller skada. Alla vill vara en del av ett sammanhang. Mental träning med fokus på resterande förmåga blev lösningen för mig för att inte fastna


”Konflikten mellan bristen på möjligheter och behov gör sig ständigt påmind”.


Det handlar om den skillnad det gör att ha stöd och hjälp från rätt människor. Mental träning i kombination med målinriktade program stärker mig och får mig att fokusera på rätt sak.

Med mental träning kan jag förhålla mig till den medicinska bilden, faktan till trots. Det handlar inte bara om hur jag har det, en stor del handlar även om hur jag tar det. Faktan är alltid densamma oavsett omständigheter.

Det gör att jag i min roll som kontaktperson kan använda det som en styrka när jag möter och hjälper andra i liknande situation.

Mina begränsningar upplevs som mindre när jag gör rätt saker, har rätt fokus och har accepterat att ta hjälp för att undvika överbelastning. Hela mitt engagemang bygger på rätt belastningsgrad.

Den styrka jag fått av detta förhållningssätt trots begränsningar har mötts av omgivningen med blandade känslor. De flesta blir inspirerade men det finns även dem som anser att det är provocerade.Det tog mig fem år att öva in nya rutiner och acceptera nya förutsättningar. Jag kommer i korta avsnitt här på bloggen berätta om hur jag funnit vägen tillbaka till ett aktivt liv med en meningsfull sysselsättning igen.


Nya vanor tar tid

Jag har levt med rätt diagnos och behandling under tio år nu. Skillnaden mellan rätt behandling och fel behandling är vilken belastningsgrad krippen utsätts för. Jag har accepterat att jag behöver hjälp med fysisk avlastning.

Med rätt träningsprogram och kostprogram har jag funnit en balans mellan aktiv vila och aktivitet. Det har tagit mig denna tid att komma in i nya rutiner och få balans på livets olika områden.Du är varmt välkommen att följa mig och se hur jag gjort för att skaffa mig goda vanor med nya förutsättningar och rätt anpassningar.


Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar