Tid för vård - ger vård i tid

Många har fått uppleva sin vardag slås i spillror. Ingen har ännu sett på hur den enskilda människan påverkas. Försörjning uteblir liksom pengar från försäkringar. Detta är en av många effekter som Corona krisen för med sig.


Mycket går i vågor, under de senaste månaderna har många fått erfara känslan av isolering. Att inte kunna göra som man vill eller vad man brukar.

Mångas liv slutar existera till följd av begränsningar. När jag ställdes inför det faktum att jag inte skulle kunna gå igen valde jag en annan väg. Jag valde att använda mig av de resurser jag har.

Jag såg andra vägar för att använda mig av den erfarenhet jag har.

Något som blev möjligt att genomföra tack vare den teknik vi har tillgång till i vår vardag. Att använda sig av videosamtal som komplement till fysiska möten är ett exempel.Lika villkor

Krisen vi fått uppleva till följd av den pandemi som coronaviruset orsakat kan även skapa möjligheter. Möjligheter som löser problem och skapar lösningar för den tid vi lever i.

För första gången på länge är det allt fler som når insikten om att lösningar behöver göras tillsammans. Samarbete är den enda lösningen som kommer ta oss alla igenom denna kris.

Många får möta minskad förmåga till försörjning genom permittering, varsel, uppsägning eller konkurs.

Många har först nu fått uppleva hur alla kan vara lika delaktiga tack vare den teknik vi har. Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting.

Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Jag är en av grundarna till Myndighetslots. För att fler ska kunna få hjälp snabbare ger vi idag hjälp direkt via läkarna. Då slipper patienter den belastning som det kan innebära att hålla ordning på administration till vård och myndigheter.

I min roll som patientombud möter jag läkares frustration över all den tid som administration tar.

Det är omöjligt att få ihop medicinska handlingar så snabbt när läkarna har fullt upp med att hantera den mängd patienter som insjuknat i Corona.


Retroaktiv ersättning


Vårt bidrag är att digitalisera den administration som läkare gör till försäkringshandggare på Försäkringskassan och privata försäkringsbolag.

Regeringen har tagit ett tillfälligt beslut om att låta läkarutlåtanden vänta under en period. Detta är bra för att patienter inte ska riskera bli utförsäkrade till följd av att underlag inte lämnas in i tid.

Detta innebär dock inte att läkarutlåtanden inte behövs mer. Man får längre tid på sig utan att bli utförsäkrad.

Det innebär att man kan söka smittbärarpenning och sjukpenning retroaktivt. Det behövs fortfarande medicinska skäl för att beviljas ersättning.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar