Specialisthjälpen

En hemlighet jag haft länge är hur jag kan få så mycket gjort med de begränsningar jag har.


Många har frågor som handlar om min sysselsättning där jag är kontaktperson. Nyckeln till framgång är att ta hjälp och attveta vem som är bäst på vad.

Nätverkande specialister
Redan när jag arbetade som projektledare såg jag aldrig det som min uppgift att vara bäst på de olika uppgifterna i projektet. Jag såg det som min uppgift att veta vem som är bäst på vad.
Det finns många delar av mitt liv då jag fortfarande använder mig av samma metod, nätverkande.


Specialist på att vara generalist
Min uppgift är att ta reda på vad jag behöver hjälp med och vem som är bäst lämpad att hjälpa mig.
Privat innebär det att jag behöver ha assistenter till hjälp och avlastning.


Om jag behöver veta hur jag ska göra en sak börjar jag ta fram olika frågor. Sedan sänder jag frågorna till olika personer. När jag fått svaren sätter jag ihop förslag på de delar jag vill genomföra med en tidplan.

Jag delar upp genomförandet i olika små uppgifter som tar ca 15 minuter och tar reda på vem som är bäst lämpad stt hjälpa mig med vad.

Jag är alltid noga med att den hjälp jag behöver inte får inkräkta eller ta för mycket tid och resurser från den som hjälper mig. Jag brukar ha en timme som riktlinje och tidsmässig framförhållning. Denna metod fungerar inte på saker som är akuta.

Här på en kongress/mässa där jag berättar om den organisation vi startade.

Det händer att jag håller föredrag om denna metod som jag kalllar lösningsorienterad.

Målet är alltid att lyckas få ihop de olika pusselbitarna i rätt ordning. De gånger det funkar så kan fem pusselbitar räcka för att få ihop en hel kedja av händelser med resultat som kan påverka mig positivt på alla plan i livet.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar