Sinnes -rubbad -stämning

Sinnesstämningar

Vad är känslan för smak hos dig. Vem leder ditt liv?
Förutsättningar för ett bra liv med god hälsa är att tillåtas att utvecklas, inte hållas tillbaka men också att få den hjälp och det stöd man kan behöva i olika skeden av livet.


Styra & ställa vs Stötta & Hjälpa

Idag förväntas livskvalitet vara att någon styr och ställer genom hela livet. Kontrollsystem utvecklas för att låsa in människor i olika konstruktioner. Konstruktionen som allt för många inte passar in i eller kan leva upp till.

Den som inte accepterar denna konstruktion kan bli utstött, felaktigt kritiserad för att inte följa mönstret eller rentav ses moraliskt kriminell.
Någon som inte betyder olaglig i lagens mening.


Etik & Moral
Vad som förväxlas är att etik är vilka lagar, regler och krav som ställs på den enskilde, moral är hur benägen den enskilde är att följa dessa och samtidigt hitta en egen väg. Att någon väljer att hitta sin egen väg behöver inte innebära en avvikelse från den etik vi har. Det är fullt möjligt att på ett moraliskt sätt finna sin egen väg.


Ingen ska hållas tillbaka & Ingen ska lämnas efter
Om någon hålls tillbaka för att förverkliga något man drömmer om eller lämnas efter
vid prövningar som vid sjukdom sinar livsglädjen och man lämnar in. Aldrig någonsin i historien har det funnits en efterfrågan på dödshjälp eller ett stöd för det hos befolkningen som det finns nu.


Bättre livskvalitet

Styra & ställa vs Stötta & Hjälpa
När små saker blir oöverstigliga problem och ständigt motarbetande bli en standard har det få fördelar med undantaget att upprätthålla sysselsättningen hos dem som är utsedda att motarbeta.

Det har blivit oroväckande vanligt att bli utstött, lämnad, rentav övergiven om man inte kan leva upp till alla dessa outtalade krav. Det blir en kamp med David mot Goliat och det vet vi hur det slutade. Du kan också vinna kampen med din heder i behåll.


Bättre livskvalitet
För livskvalitet är trygghet att få
Uppleva saker med alla sinnen

Det kan vara så enkelt som att börja dagen med en kopp te eller kaffe.
Få känna doften och smaken av en kopp te eller nybryggt kaffe på morgonen.

En känsla av att tillhöra ett sammanhang. Bli uppmuntrad och inte lämnad när man behöver stöd och hjälp.

Bestäm dig för vilka som är mina förtrogna vänner, Vilka bekanta jag delar samma intressen med och vilka kamrater jag kämpar för samma sak med.

Jag hittade vägen ut. Har du?


Att skriva eller teckna är inspirerande, för kreativiteten. Vad inspirerad du av?

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Mest lästa