Ny cykel

Ny månad, nya tag. Det mesta här i livet går i cykler. För mig är det dags att behandlas i tryckkammaren igen. Sedan operationen 2007 har jag har behandlats under fyra olika perioder. Det gör att jag har gjort runt 130 behandlingar i tryckkammare. Framgången med denna behandling visade sig vara överraskande. Samma resultat har visat sig fyra gånger och kan baserat på tidigare erfarenhet förväntas även denna gång.

Jag har en genetisk bindvävssjukdom som innebär att kroppen saknar förmågan att producera frisk bindväv. Bristen på frisk bindväv mellan ryggkotorna gjorde att jag successivt förlorade funktionen i benen. Trycket från ryggradens kotor mot ryggmärgen blev för stort. En stabilisering av nackkotorna förhindrade att jag blev totalförlamad, men kunde inte återställa de skador som uppkommit sedan tidigare i väntan på rätt diagnos.

Den nedsatta funktion jag har i benen gör att kroppen saknar förmåga och kapacitet för fysisk träning. Behandling i tryckkammare kan till viss del kompensera den träningseffekt som inte går att uppnå vid nedsatt funktionsförmåga.

Den ständiga frågan med behandling i tryckkammaren är hur stor del av behandlingen som kan vara placebo effekt, dvs. Upplevda förbättringar som inte går att finna samband till. Oavsett så har jag fått samma resultat och samma mönster upprepar sig under en period av två till tre år efter behandlingen.

Effekter som kunnat uppmätas efter varje serie av behandling i tryckkammaren.

- Bindväven läker ihop snabbare än vad den bryts ner
- FörbättradPiggare
- Bättre förmåga till återhämtning efter aktivitet
- Bättre uthållighet efter aktivitet
- Behandlingen kan likställas en form av träning, exempelvis löpning



Den ständiga frågan med behandling i tryckkammaren är hur stor del av behandlingen som kan vara placebo effekt, dvs. Upplevda förbättringar som inte går att finna samband till. Oavsett så har jag fått samma resultat och samma mönster upprepar sig under en period av två till tre år efter behandlingen.

Några av de effekter som kunnat mätas efter varje serie av behandling i tryckkammaren. En serie omfattar vanligen 30 stycken behandlingar.


- Bindväven läker ihop snabbare än vad den bryts ner
- FörbättradPiggare
- Bättre förmåga till återhämtning efter aktivitet
- Bättre uthållighet efter aktivitet
- Behandlingen kan likställas en form av träning, exempelvis löpning

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar