Mind over matter

Jag har gjort en reflektion över året 2018. Det har varit ett år med många motgångar där min lärdom blivit att man behöver se saker mer ur ett helikopterperspektiv än själva problemet. Om man lyckas få ett helikopterperspektiv kan man se om problemet omfattar alla delar eller endast några delar. Så har jag löst de knutar av motstånd som jag mött.


Med “mind overklig matter” menas att du stundtals behöver höja ditt sinne över saken. Ställa ditt mentala tillstånd över en annan persons lägre beteende.


”Man kan aldrig göra en permanent investering i temporära omständigheter”.


För att undvika besvikelser kan man behöva identifiera vilken relation vi vill ha till de människor vi har runt omkring oss. Ibland behöver vi välja vilken relation vi önskar ha till de människor vi möter. Vi kan undvika besvikelse till viss del genom att sätta förväntan i relation till hur ömsesidig relationen är. Det är i en ömsesidig relation som man kan uppnå en vinn-vinn-situation med balans där alla upplever ömsevinst.


Jag har fått ta lärdom av konsekvensen att lita på fel människor. Jag har fått betala ett högt pris för valet av felaktig tillit. Orsaken är att min största svaghet är att jag är godtrogen och naiv. Jag vill tro gott om människor. Dessvärre är det inte så världen fungerar. Vi lever i en värld där girighet och politiskt spel står högre på agendan än att få saker gjort.


Min mentor lär mig justera kompassen 

Min bot och bättring är att jag har skaffat mig en mentor som vägleder mig i många av de beslut jag tar. På så vis har jag lättare kunnat reglera och styra negativa inslag, triggers och oönskade beteenden både hos mig själv och hur jag hanterar dem hos dem jag möter.


Det svåraste är ibland att veta vilken relation man har till olika människor. Vem man kan lita på och vem som kör sin egen agenda. Relationer kan delas in i vänner, bekanta och kamrater. Det är av största vikt att fatta rätt relationsbeslut innan man fattar beslut om hur situationen i sig ska hanteras när en motgång uppstår.


Det är vanligt att förväxla en bekant med en vän. Om man står en medarbetare nära kan det visa sig att ni inte längre delar saken lika start tillsammans när den ena av er får ett annat arbetserbjudande. Man trodde det var en vän som visade sig vara en bekant. När denna bekanta blev föremål för andra intressen blev du helt sonika nedprioriterad. Det är det som skiljer en vän från en bekant. En vän prioriterar aldrig bort dig. Ni följs åt i vått och torrt.


Vänner - Bekanta - Kamrater

Vännerna räknas till de förtrogna som finns med oavsett framgång eller motgång. De väljer att stötta dig villkorslöst och dömer dig inte. I dessa relationer kan du vara både stark och svag. Ibland är det du som stöttar och hjälper ibland är det din vän. Man delar både glädje och sorg. Kanske är det ur den genuina vänskapen som man myntat uttrycket delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är att dela på bördan.


”Vänner som finns med i vått & torrt”


Bekanta är de intressenter som är dina medarbetare, det team där man delar intresse och gemensamma mål. De finns i ditt team och ni arbetar aktivt och målmedvetet för teamet i att uppnå gemensamt uppsatta mål. Om någon i teamet får ett bättre erbjudande av ett annat team kan medarbetaren byta team om teamets gemensamma sak inte gynnar dem längre. Ett exempel kan vara ett arbete eller en position.


”Bekanta som delar dina intressen”


Kamrater är dem som man gör en gemensam sak eller händelse med. Ofta delar man en gemensam negativ händelse. Man kämpar för att skipa rättvisa i saken tillsammans, ofta mot något negativt som hänt. Man delar gemensam sak för att arbeta mot något där man delar gemensamma fiender.

Det handlar mer om ett gemensamt motiv för en sak är själva funktionen för den sak man delar. Den gemensamma nämnaren man har är att man kämpar tillsammans mot samma sak något som ofta är negativt och man vill gemensamt uppnå en förbättring. Ett exempel är att hamna i samma båt i en katastrof. Man delar händelsen och åsikten att skipa rättvisa för den gemensamma händelsen.


”Kamrater som kämpar i striden för samma sak”


Titelträsk & Maktpornografi

Det heter att man blir starkare tillsammans. Jakten på titlar och makt gör att många istället blir svagare tillsammans. Min erfarenhet är att det beror på vem man är i samma båt med. För mig är det viktigt att ha äkta och ömsesigida relationer där strävan är att uppnå en vinn-vinn-situation med balans där alla upplever ömsevist och är en del av målet.

Oavsett om relationen är till vänner, bekanta eller kamrater är det ömsevinst som når längst om man vill bygga stärkande och hållbara relationer.


Hur ser du på relationer, har du erfarenhet av att en relation inte är ömsesidig?


Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer

spelmissbruksbloggen
spelmissbruksbloggen,
Bra och intresaant läsning ! 😊
nouw.com/spelmissbruksbloggen