Medicinska förhållanden värderas fel

Avrådd från att ta insulin vid diabetes. Hamnade i diabeteskoma. Att ifrågasätta nyttan med en ordinerad medicinering kan vara en stor risk som kan få negativt verkan. Grunden i synen på all medicinering torde självklart vara att medicinering görs för att åstadkomma den medicinska nytta som läkemedlet är avsett för.

Förebyggande arbete för att undvika ett medicinskt tillstånd är en sak. När kronisk sjukdom konstaterats så finns det inte alltid ett val. Jag gjorde en transplantation. Det är då ett främmande materialet som kroppen skulle stöta bort om jag slutade med medicineringen.

Om man tar diabetes som ett exempel så kan man som lekman någonstans förstå att det inte var bra att avstå från att ta insulin. Något som kalvarna direkt skadligt. Det finns ett direkt samband mellan bristen på insulin och att det låste tillföras i någon form. Behöver du verkligen ta insulin.

Det finns andra tillstånd som är liknande men där det medicinska sambandet för den oinsatta inte framgår med samma tydlighet. Ändå förekommer frågan. Är du säker på att du behöver ta medicinen. Jag känner inte någon som tar medicine för nöjes skull.

.Det är få som skulle avråda någon medicinsk behandling för ex. cancer, samtidigt är det många smärtpatienter som beskriver att de ständigt blir ifrågasatt.


Transplantation

Själv har jag blivit ifrågasatt av icke medicinare någon enstaka gång. Jag förklarade då att alla som gjort transplantation av organ eller främmande material behöver stå på en särskild medicinering för att kroppen inte ska stöts bort det som opererats in. Kroppen stöter ifrån sig främmande material som implantatet jag har i nacken eller organ som transplanterats in.

Men det är först efter denna beskrivning som jag blev accepterad för den medicinering som krävs för att materialet i nacken inte ska stötas bort.

blev socialt accepterad i min omgivning. Det har rapporterats om både överutnyttjande, missbruk, och beroende. Det är fullt möjligt att det är så i en del fall. Men att utgå ifrån att det är så för alla blir lite väl mycket generalisering.
Hur ser ni på frågan om medicinering?


Värderingar

Olika tillstånd behandlas på olika sätt. Jag har noterar att det finns mycket värderingar kring frågan om medicinering

Nu har jag blivit lite mer bekant med detta forum och tänkte därför fråga er en mer personlig fråga. Hur ser ni på medicinering?


Medicinsk undersökning, diagnostik, behandlingsplan.

Observera att frågan i detta inlägg inte berör ämnet läkemedelsberoende eller missbruk. Detta inlägg berör sambandet mellan medicinsk diagnos och medicinering där det skulle få stora konsekvenser om patienten avstår medicinering på behandlande läkares inrådan.

Anpassa behandlingsplanen där medicinering i vissa fal kan vara en del.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar