Hjälp mot min vilja

Det finns en mängd sjukdomar och skador som leder till att man behöver hjälp, ledsagning, handräkning och avlastning för att klara av vardagen. Att tvinas ta hjälp med saker som varit de mest självklara uppgifter tidigare är svårt. Man vill inte vara till besvär, inte heller vara lat för att framstå som att man behöver hjälp med mer än man behöver.

Undvik att göra fel
När det medicinska tillståndet är kartlagt och bedömt kommer nyheten om att jag inte skulle klara av det jag gjorde tidigare på egen hand. Hjälp som ingen träning i världen kan råda bot på. Det är då som konflikten om mental och fysisk kapacitet gör sig synlig. I mitt fall är kroppens bindväv defekt. Det innebär att jag behöver hushålla med de fysiska resurser jag har. Kroppen tål inte mer än en viss mängd belastning. För att hitta en balans med skonsam aktivitet och ha avlastning med fysiska moment som bryter ner kroppen än nödvändigt. Jag får göra en belastningsbudget för att lära mig skillnaden mellan den aktivitet som är skonsam och den aktivitet som är nedbrytande.

Strategierna för den bindvävssjukdom jag har är att undvika skadlig belastning då det inte går att behandla eller medicinera tillståndet.

Utredningsmetod strider mot EMR - Europa konventionen mot mänskliga rättigheter
Här uppstår alltid diskussioner med handläggare på minsta möjliga nivå. Man ska räkna ut hur lång tid varje moment tar och det ska göras en bedömning av om hjälpbehovet är rimligt. Då det förekommit att det tagits felaktiga beslut om hjälpinsatser har granskningen även av dessa beslut nått en absurd nivå.

Det som granskas är vilka inskränkningar man har i rörelseapparaten. Vilka begränsningar som dessa medför och hur det påverkar olika aktiviteter i vardagen. Hittills har de läkare, ortopeder och neurologer vi talat med kunnat undersöka hur rörelseinskränkningarna påverkar olika aktiviteter och viken aktivitetsnivå som är lämplig.

Den senaste utredningsmetoden som används är att patienten förväntas duscha när en handläggare ser på. Handläggaren noterar under observation vilka moment som personen behöver hjälp med och hur lång tid det tar. En utredningsmetod som är ett grovt ingrepp och strider mot den enskildes integritet. Handläggare motiverar denna utredningsmetod med att det är för många som ljuger om vad de behöver hjälp med. Även i den här utredningen så är det handläggaren som styr formuleringarna som används för det beslut som ska tas.

Läkare beskriver att deras erfarenhet å andra sidan är den motsatta. Patienter vägrar ta emot den hjälp de behöver i vardagen trots att det i vissa fall till och med skulle förbättra det medicinska tillståndet.Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar