Förlora 2/3 av livet

Varje människas liv består av tre huvudsakliga delar. Privatliv, sysselsättning/arbetsliv och försörjning. Man kan klara av att ha en svacka i en av dem åt gången och samtidigt hantera ett fungerande liv. Om det bli obalans i två eller alla tre, rasar tillvaron, och det går fort utför.

Bedömer inte på hållbar grund
Sociala- och/eller arbetsmarknads mässiga förhållanden är de områden som först sviktar.
I den bedömning som Försäkringskassan gör i varje sjukfall finns det att läsa i beslutet att det är taget utan hänsyn till sociala förhållanden eller arbetsmarknadens förutsättningar för arbete.


Det finns ett direkt samband mellan båda dessa och att sjukdom kan uppstå. Det som händer i de fall besluten slår fel är att alla tre fundamentala förutsättningar för ett tryggt liv försvinner.


Statlig försäkring
Försäkringskassan är en statlig försäkring som träder i kraft vid fysisk eller psykisk ohälsa. När en försäkrad förlorat sin arbetsförmåga helt eller delvis och av medicinska skäl är förhindrad att arbeta.
Beslutet grundar sig endast på hur den nedsatta förmågan påverkar olika aktiviteter i dagliga livet. Man tittar på både nuvarande arbetsuppgifter, om det går att byta arbetsuppgifter hos nuvarande eller annan arbetsgivare.


Det som är märkligt i denna beslutsordning är att det inte tas någon hänsyn till sociala förhållanden, inte heller arbetsmarknadsmässiga förutsättningar.
Studier har påvisat att man kan hantera svagheter i en av de tre benen som är grundläggande förutsättningar för ett tryggt liv. Privatliv, Arbtsliv och försörjning är tre av de fundamentala delar som ett liv i trygghet bygger på.

Som motsvarighet till att kunna arbeta skaffade jag mig en anpassad sysselsättning. Jag blev kontaktperson.

Denna veckan var jag på e-hälsomässan Vitalis i Göteborg. Projektet Spetspstienter från Karolinska iInstitutet träffades. Jag berättade om min resa.


Vilka områden i livet är avgörande för dig?


​Jag berättade om min resa, vägen tillbaka till en meningsfull vardag. 

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar