FK kriminaliserar enskilda felaktigt

Jag vill också kunna sitta och flamsa i Aftonbladet TV. Så säger många jag hjälper som kontaktperson. Istället får många leva i det tysta, så diskret som det går. Rädslan är störst för att en oförstående omgivningen ska få en felaktig bild.

Å ena sidan måste patienter överleva vid sjukdom å andra sidan måste patienten uppnå den målsättning som en rehabilitering förväntas. Så här ser tillvaron ut för många av dem som jag hjälpt genom åren. Många är livrädda för att bli felaktigt angivna till en myndighet


Jag kan kanske inte förändra världen men att hjälpa enskilda personer, en åt gången gör att jag kan förändra några människors värld. En förändring som gör en skillnad för dem jag lyckats hjälpa ett steg på vägen. Ett steg på vägen för bättre livskvalitet genom att få rätt hjälp i tid.


Det spelar ingen roll om felaktig information grundar sig på en harmlös lögn från någon som inte är insatt i en medicinsk problematik eller om den felaktiga informationen är effekten av någons hämnd.
Den felaktiga informationen kan bli en felaktig sanning som biter sig fast och som är svår att ändra på i efterhand.


Att vara sjuk är att leva i en tveeggad tillvaro. Som att balansera på eggen av en välslipad kniv.
Att leva under myndigheters förtryck är något vi vanligen förknippar med andra länder och i en annan tid. Men dagens Sverige går att likställa med många av dessa historiska händelser där människor lever i skräck och utsatthet för att bli straffade för fel de inte begått och bli kriminaliserade för något de aldrig gjort. Detta är någonting som man inte förknippar med Sverige - ändå är det en verklighet för tusentals - något som sker varje dag.

Det är svårt att våga be om hjälp


Det är svårt att be om hjälp när man inte vet vem man kan lita på.

Det handlar om hur Sjuka felaktigt nekas ersättning från FK - den socialförsäkring de uppfyllt försäkringsvillkoren i genom att ha arbetat i ett helt arbetsliv.
Kroniskt sjuka som blir utförsäkrade och tvingas söka påhittade jobb i väntan på att få vård och rehabilitering. Sjuka som blir återbetalningsskyldiga när staten behöver säkra vad de kallar för felaktigt utbetalda ersättningar. Det handlar om försäkrade som kriminaliseras och döms för brott de aldrig begått. Detta är en tragedi som drabbar både den som är sjuk men visst påverkas hela familjen. Hur undviker man en sådan tragedi?


Efter att ha följt denna fråga i mer än ett decennium kan jag se hur rättssäkerheten och trygghetssystemen blivit allt tunnare.

Jag har även funnit svaret på frågan om hur detta kan förebyggas genom att dokumentera korrekt. Denna dokumentation är bevisning för den händelseutveckling som skett under en sjukperiod.

En läkare ägnar 20% av sin arbetstid åt att administrera. Mycket handlar om att skriva medicinska utlåtanden till andra instanser som handläggare som i sin tur ska bedöma patientens rätt till en försäkring. Rätten till vård, rehabilitering, hjälpinsatser och ersättning under en sjukperiod.

Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar