Brinnande engagemang

Jag har ägnat den första veckan av året till att fundera på vad jag skulle vilja åstadkomma under det kommande året. Det finns två sidor av denna vilja. Den ena sidan är den aktiva och drivna personlighet som jag har. Den andra sidan är den anpassning jag har fått acceptera till följd av förlamningsskadan. Men jag är inte mitt begränsade tillstånd, det är bara en begränsad del av mig. Detta är något jag delar med ca 10% av befolkningen i Sverige.


Mitt mål med 2019 är att förmedla till så många som möjligt att man kan ha bra livskvalitet med en meningsfull sysselsättning trots fysiskt nedsatt kapacitet. Fokus är att hitta vad du fortfarande kan baserat på dina intressen och tidigare erfarenhet. Man använder den resterande förmågan man har och skapar något meningsfullt av det. När man hittat vad detta är kan du växa som person i det. Det spelar ingen roll vad din sysselsättning är, kravet är att det ska vara meningsfullt för dig.


För mig blev det en anpassad verksamhet där jag kan ha ett ideellt engagemang och kan hjälpa andra i samma situation. Enligt statistiken så vittnar den om att runt 10% av befolkningen i Sverige har någon nedsatt funktion, fysisk och/eller psykisk. Alla har vi det gemensamt att vi behöver någon form av anpassning för att klara vardagen med vardagssysslor, sysselsättning och försörjning. Oavsett hur drabbad man är så är det vad livets förutsättningar för fortsatt liv innebär.

Det handlar inte om prestationsinriktade saker utan om saker som kan leda till bättre livskvalitet. Om man börjar där så kommer sysselsättning och försörjning därefter. Jag möter många som gör detta i omvänd ordning. Resultatet blir då att man mår sämre efter 90 dagar av den press man utsätts för än vad man gör från den ursprungliga anledningen till den nedsatta funktionen.


”Det handlar om att göra saker i rätt ordning för att kunna leva, inte bara överleva. Vår närmaste tillgång är våra fem sinnen och vår tankeförmåga. Oavsett kapacitetsnivå så är det där vi får börja i jakten på våra tillgångar. Jag började jakten på mina tillgångar i en tryckkammare där jag kunde tänka i två minuter åt gången”.


Jag har ett brinnande engagemang för att förenkla vardagen när livspusslet är som svårast. Jag fann mina tillgångar i min erfarenhet att hjälpa andra. Den fysiskt nedsatta förmågan gjorde fysisk närvaro omöjlig. Därför har jag använt mig mycket av digital närvaro. Det var så jag blev ambassadör, kontaktperson (patientkontakt).

Med rätt planering kan jag göra allt det jag vill men som det är för oss alla, det går inte att göra allt samtidigt. Skillnaden för mig är att jag kan göra mindre saker åt gången. Det tog mig fem år att lära in dessa rutiner utefter den förmåga jag har. Allt jag gör tar fem gånger så lång tid.

Därför får jag planera en målsättning åt gången och vara noga med hur den ska genomföras. Min styrka är att jag är bra på att tänka ut saker. Sedan behöver jag hjälp med de fysiska moment som krävs för att att genomföra det. Läs mer om uppsatta mål i denna länk.

”Det är viktigt att känna att man är en del av ett sammanhang och kan bidra med sin närvaro än om den närvaron är digital över videosamtal”.


Source error

Min acceptans

För mig är det viktigt att hitta sätt att utföra små rörelser på ett naturligt sätt i vardagen för att undvika muskelförtvining. Jag saknar den styrka och uthållighet som krävs för att genomföra ett traditionellt träningspass.. Jag lägger istället in små rörelser i vardagen och får så ihop en timmes muskelträning i veckan. Här visar jag hur ett sådant moment kan se ut. Det är knappast någon mer än jag som tänker på att jag övar rörelse med armträning och benlyft på denna bild.


”Jag gör löjligt lite som ger en avsevärt stor effekt. Det är så jag kan anpassa mitt engagemang.”


Om jag accepterar den balans som krävs så kan jag undvika fysiska skador. Något de senaste två åren har vittnat om. Jag har kunnat hålla mig skadefri genom att ta hjälp med fysisk avlastning. Jag har interagerat olika träningsövningar som kan göras på ett naturligt sätt i olika dagliga moment.

Mitt fokus har legat på aktiviteter som kan fördelas fritt så att jag kan vara ambassadör och kontaktperson. Under det kommande året kommer jag dela med mig av de möten jag har med läkare, annan vårdpersonal och patienter med deras anhöriga. Sedan jag började har jag följt många som fått bättre livskvalitet genom att få hjälp och vägledning i kontakt med vård och myndigheter.
Att kunna vara till hjälp för andra stärker mig oerhört.

Jag har ett brinnande engagemang för att utveckla lösningar för bättre livskvalitet. Min specialitet ha blivit att lösa knutar som som står ivägen för ökad livskvalitet.Jakten på dolda tillgångar börjar här


Det finns många knutar som kan uppstå i jakten på dina tillgångar. Visste du att en majoritet mår sämre av tre månaders byråkrati än vad de mår av den ursprungliga anledningen till den nedsatta funktionen. Att en konstruktiv kontakt med avsedda myndigheter och vårdinstanser för att kunna få rätt hjälp är en del av detta.

Stress och utbrändhet är något som minskar din kapacitet. Har du själv eller någon du känner någon nedsatt funktion, fysisk/psykisk, som kräver anpassning för att vardagen att fungera?

Berätta gärna hur dina erfarenheter ser ut.


Allt gott, Nanda 🍏 via Assistent

Gillar

Kommentarer